محمود اعتمادزاده به آذین

محمود اعتمادزاده به آذین

زاد روز به آذین


جانِ شیفتۀ به آذین صد ساله شد!

در نخستین سدۀ زاد روز "محمود اعتمادزاده به آذین" پاره ای از آثار ادبی، هنری، نقدی و پژوهشی این بزرگ مرد اندیشه و هنر ایران زمین، در وبلاگی با عنوان زیر به شما عزیزان پیشکش است:

دیگر آثاری از وی، به تدریج به این مجموعه افزوده خواهد شد.

با درود و سپاس فراوان از مهربانانی که با صمیمیت در راه اندازی این وبلاگ یاری ام نموده اند.

شهلا اعتمادزاده

تورنتو، 13 ژانویه 2015 – 23 دی ماه 1393

No comments:

Post a Comment